Sosial bevegelse mot ISIL

I dag møtte flere hundre mennesker opp på Youngstorvet for å markere motstand til ISIL. Sosiale bevegelser i Irak kjemper daglig en kamp for folks rettigheter, likestilling, ytringsfrihet og mot diskriminering av minoriteter – denne frihetskampen er det vårt ansvar i Norge å støtte.

Omstridte handelsavtaler flytter makt bak lukkede dører

– Aller først vil jeg slå fast at Industri Energi Ungdom på ingen måte er i mot handelsavtaler. Tvert i mot, det er jo det vi lever av! Det vi er motstandere av, er avtaler som gjør at vi kan bli saksøkt av utenlandske selskaper for å innføre lover og regler som de mener kan…

Hva er handelspolitikk?

–Handelsspørsmål er grunnleggende demokrati– og fordelingsspørsmål. De er derfor relevant for både de som er opptatt av fordeling mellom fattige og rike land, og de som er opptatt av hva som skjer i eget land med tanke på miljø og velferd.