– Innfør sekstimersdagen

Sekstimersdagen er ikke bare mulig, men også nødvendig sier Gerd Liv Valla, Ali Esbati og Arild Hermstad.

Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK.

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.

Sekstimersdagen – en frihetsreform?

Hensyn til miljø, bærekraft, likestilling og omsorg reiser på ny aktualiteten til sekstimersdagen. Gerd Liv Valla, Fremtiden i våre hender, Manifest Analyse og Kvinnefronten er enige om én ting: forbruksspiralen kan ikke fortsette i det uendelige og sekstimersdagen vil være et viktig virkemiddel.

Den lokale klimaløsningen

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det er på tide å ta med klimakampen hjem. Hjem til Norge, og hjem til kommune- og fylkestingsvalget i september neste år.