Frihet for hvem?

Kampen for velferdsstaten, arbeidsrettigheter, likestilling og demokratiet handler om vår frihet. Fellesskapsløsningene har blitt fremstilt som ufrihet og tvang, men friheten som følger med ’din egen lykkes smed’ – hvem er det frihet for?

Umulig å bombe seg til fred

Norges Sosiale Forums samarbeid med “Den globale aksjonsdagen mot ISIS (IS)” på lørdag ble i VG kritisert av Bård Larsen i Civita. Militær intervensjon er verken den eneste eller beste løsningen for varig fred i Syria og Irak. Erfaringene med vestlige ledede militære intervensjoner i Midtøsten-regionen har verken ført til mindre terrorisme eller varig fred.

Sosial bevegelse mot ISIL

I dag møtte flere hundre mennesker opp på Youngstorvet for å markere motstand til ISIL. Sosiale bevegelser i Irak kjemper daglig en kamp for folks rettigheter, likestilling, ytringsfrihet og mot diskriminering av minoriteter – denne frihetskampen er det vårt ansvar i Norge å støtte.

Samarbeid er svaret

Fraværet av penger i et samfunn som er basert på konsum fratar oss våre borgerrettigheter, sier Ramòn Espinar Merino fra organisasjonen «Ungdom uten framtid». Han var en av innlederne under stormøtet «Veier ut av krisa.»

– Innfør sekstimersdagen

Sekstimersdagen er ikke bare mulig, men også nødvendig sier Gerd Liv Valla, Ali Esbati og Arild Hermstad.

Omstridte handelsavtaler flytter makt bak lukkede dører

– Aller først vil jeg slå fast at Industri Energi Ungdom på ingen måte er i mot handelsavtaler. Tvert i mot, det er jo det vi lever av! Det vi er motstandere av, er avtaler som gjør at vi kan bli saksøkt av utenlandske selskaper for å innføre lover og regler som de mener kan…

–Må ta frihetsbegrepet tilbake

Globaliseringskonferansen 2014 ble åpnet av Per Fugelli, Mette Nord og Åsa Linderborg. – Venstresiden må bli flinkere til å ta frihetsbegrepet tilbake og få det til å skinne, mente de.

Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK.

Kampen mot å stå med lua i hånda

Regjeringen prøver å selge oss frihet, men leder i Fagforbundet, Mette Nord, vil ikke ha friheten de prøver å selge. I dag skal hun åpne Globaliseringskonferansen 2014 med innlegget ”Kampen mot å stå med lua i handa, fagbevegelsens frihetskamp”.

Frihet i flokk

– Hva er det fagbevegelsen, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen har gjort? De har skapt frihetens grunnmur. Disse har formet et samfunn hvor skole, utdanning og selvrealisering skal være for alle. Per Fugelli kommer til Globaliseringskonferansen og han har mye på hjertet.

Antirasister sidestilles med nynazister

Magnus Eriksson er idéhistoriker og tidligere redaksjonsmedlem i nettstedet Radikal Portal. Han kommer til Globaliseringskonferansen fredag 31 oktober. Der skal han diskutere hvordan antirasismen og antiekstremismen skiller seg fra hverandre, og farene ved å bytte det ene ut med det andre. Med ham kommer også Ervin Kohn, forstander i det Mosaiske trossamfunn og nestleder i…

Frihet fra kroppspress

Det er ikke lenger et spørsmål om kroppspress finnes. Det vet vi. Derfor er det på tide å snakke om hvem som er skyldig og hva som må gjøres.

Hva kan en hårete tegneseriefigur egentlig gjøre?

Massevis! Akkurat derfor lager jeg Livet Blant Dyrene, en tegneserieblogg som bare handler litt om dyr, og mest om det vanlige, underlige, hyggelige, provoserende, frustrerende og innimellom ganske fantastiske livet jeg lever.

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.