Umulig å bombe seg til fred

Norges Sosiale Forums samarbeid med “Den globale aksjonsdagen mot ISIS (IS)” på lørdag ble i VG kritisert av Bård Larsen i Civita. Militær intervensjon er verken den eneste eller beste løsningen for varig fred i Syria og Irak. Erfaringene med vestlige ledede militære intervensjoner i Midtøsten-regionen har verken ført til mindre terrorisme eller varig fred.

Samarbeid er svaret

Fraværet av penger i et samfunn som er basert på konsum fratar oss våre borgerrettigheter, sier Ramòn Espinar Merino fra organisasjonen «Ungdom uten framtid». Han var en av innlederne under stormøtet «Veier ut av krisa.»

Frihet i flokk

– Hva er det fagbevegelsen, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen har gjort? De har skapt frihetens grunnmur. Disse har formet et samfunn hvor skole, utdanning og selvrealisering skal være for alle. Per Fugelli kommer til Globaliseringskonferansen og han har mye på hjertet.

Hva kan en hårete tegneseriefigur egentlig gjøre?

Massevis! Akkurat derfor lager jeg Livet Blant Dyrene, en tegneserieblogg som bare handler litt om dyr, og mest om det vanlige, underlige, hyggelige, provoserende, frustrerende og innimellom ganske fantastiske livet jeg lever.

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.

Åsa Linderborg til Globaliseringskonferansen

Åsa Linderborg kommer til Globaliseringskonferansen for å snakke om ulikhet, klasse og frihet. Hun har lenge vært en en tydelig og viktig stemme som tar opp dagens frihetsreformer, veien videre og hvorfor klasseforskjeller og ulikhet er noe som hindrer folks frihet.

SE: Until the Sun Goes Out

Catatumbo er et av områdene som er hardest rammet av den væpnede konflikten i Colombia. Until the sun goes out følger en gruppe småbønder, som midt i en brutal kamp mellom gerilja, paramilitære og colombianske sikkerhetstyrker, organiserer seg for å skape en bedre framtid i regionen.

SE: The 99% Occupy Wall Street Collaborative Film

Høsten 2011, tilsynelatende over natten, var hele verdens øyne rettet mot en amerikansk protestbevegelse som fikk navnet Occupy Wall Street. Bevegelsen var tydelig inspirert av den arabiske våren og ga ressonans til lignende bevegelser over hele verden. 2011 var året da TIME utnevnte the protester til årets person.

Sekstimersdagen – en frihetsreform?

Hensyn til miljø, bærekraft, likestilling og omsorg reiser på ny aktualiteten til sekstimersdagen. Gerd Liv Valla, Fremtiden i våre hender, Manifest Analyse og Kvinnefronten er enige om én ting: forbruksspiralen kan ikke fortsette i det uendelige og sekstimersdagen vil være et viktig virkemiddel.

Fredsnasjonen som blir rik på krig

I 2014 svingte vi flagget for å feire 200 år med demokrati. Samtidig ble det kjent at vi hadde inngått milliardkontrakter om salg av krigsmateriell til Oman. Vil 2015 bli året der vi endelig etterlever tittelen som fredsnasjon, og stanser all norsk eksport av krigsmateriell til diktaturer?

Den lokale klimaløsningen

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det er på tide å ta med klimakampen hjem. Hjem til Norge, og hjem til kommune- og fylkestingsvalget i september neste år.

Et friskt pust fra USA

Etter Occupy Wall Street, er Jacobin Magazine noe av det mest spennede på opposisjonell side som har kommet ifra USA. Med over 300 000 månedlige lesere på nett har de skapt en plattform for nye tanker til venstre for de etablerte partiene i USA.