Norges Sosiale Forum lager film

Norges Sosiale Forum vil i samarbeid med Differ media produsere en kort informasjonsfilm. Vi ønsker å sette fokus på klimasaken i et internasjonalt perspektiv og få frem de økonomiske aspektene ved klimautfordringene vi står ovenfor. Filmen vil være i skjæringsfeltet demokrati, makt- og ressursfordeling og klimapolitikk.

SE: Until the Sun Goes Out

Catatumbo er et av områdene som er hardest rammet av den væpnede konflikten i Colombia. Until the sun goes out følger en gruppe småbønder, som midt i en brutal kamp mellom gerilja, paramilitære og colombianske sikkerhetstyrker, organiserer seg for å skape en bedre framtid i regionen.

SE: The 99% Occupy Wall Street Collaborative Film

Høsten 2011, tilsynelatende over natten, var hele verdens øyne rettet mot en amerikansk protestbevegelse som fikk navnet Occupy Wall Street. Bevegelsen var tydelig inspirert av den arabiske våren og ga ressonans til lignende bevegelser over hele verden. 2011 var året da TIME utnevnte the protester til årets person.