Hva er en BIT og hva er det nye mandatet?

Regjeringen har lagt frem et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler (BITs). Dette er avtaler som inngås mellom to land med intensjon om å fremme investeringer i landet og gjøre det sikrere for investor å investere. Men hva innebærer en slik avtale? Er det nødvendige og hva kan bli konsekvensene?

Vi ønsker åpenhet

Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (Tisa – trade in services agreement). TISAavtalen kan komme til å ha stor innflytelse på våre velferdstjester, vi krever at dette ikke skal foregå i hemmelighet.

Systemendring, ikke klimaendring

Norges Sosiale Forum deltok på Verdens Sosiale Forum i Tunis i slutten av mars, hvor store deler av grasrotbevegelsen fra hele verden møttes til diskusjon og strategileggning. Et av de store temaene var naturlig nok klima, miljø og mobilisering opp mot FNs klimaforhandlinger i Paris (COP21) i desember. Hovedkonklusjonen er at klimasaken er for omfattende…

Norges Sosiale Forum lager film

Norges Sosiale Forum vil i samarbeid med Differ media produsere en kort informasjonsfilm. Vi ønsker å sette fokus på klimasaken i et internasjonalt perspektiv og få frem de økonomiske aspektene ved klimautfordringene vi står ovenfor. Filmen vil være i skjæringsfeltet demokrati, makt- og ressursfordeling og klimapolitikk.