Hva er en BIT og hva er det nye mandatet?

Regjeringen har lagt frem et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler (BITs). Dette er avtaler som inngås mellom to land med intensjon om å fremme investeringer i landet og gjøre det sikrere for investor å investere. Men hva innebærer en slik avtale? Er det nødvendige og hva kan bli konsekvensene?

Vi ønsker åpenhet

Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (Tisa – trade in services agreement). TISAavtalen kan komme til å ha stor innflytelse på våre velferdstjester, vi krever at dette ikke skal foregå i hemmelighet.

Norges Sosiale Forum lager film

Norges Sosiale Forum vil i samarbeid med Differ media produsere en kort informasjonsfilm. Vi ønsker å sette fokus på klimasaken i et internasjonalt perspektiv og få frem de økonomiske aspektene ved klimautfordringene vi står ovenfor. Filmen vil være i skjæringsfeltet demokrati, makt- og ressursfordeling og klimapolitikk.

STØTT OPP OM ET ANNET EUROPA

Norges Sosiale Forum oppfordrer alle norske organisasjoner som ønsker et annet Europa om å stille seg bak manifestet fra Alter Summit. Ta kontakt med oss dersom din organisasjon ønsker å støtte opp om Alter Summit. Over 190 faglige og sosiale organisasjoner fra hele Europa står samlet bak paraplyen Alter Summit som tar avstand fra den…

KAMPEN OM FISKEN

Helle Hagenau fra Nei til EU forteller om det inspirerende møte hun hadde med et afrikansk fiskeslag på Verdens Sosiale Forum (WSF) og deres felles frustrasjon over EUs fiskeripolitikk. Hagenau fikk reisestøtte fra NSF til å delta på WSF 26. – 30. mars i Tunisia. Det har gjennom mange år vært kjempet om ressursene på…

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA

Europa står i dag på kanten av stupet – og skuer ned i avgrunnen. Den dramatiske innstrammingspolitikken driver Europas folk inn i fattigdom, undergraver demokratiet og ødelegger velferdsstaten.» Slik starter manifestet for et annet Europa som danner grunnlaget for Alter Summit i Aten 7.-8. juni. MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for…

SOSIALT FORUM I TUNISIA MED AKTIVISTER FRA OVER 4000 ORGANISASJONER FRA HELE VERDEN

Mer enn 20.000 aktivister og over 4000 organisasjoner og bevegelser deltok på Verdens sosiale forum i den tunisiske hovedstaden Tunis i påska. Årets Hovedtema var karama, som betyr verdighet på arabisk. Bakgrunn for Verdens sosiale forum  Verdens Sosiale Forum (World Social Forum, WSF) ble startet i Brasil i 2001 som et motstykke til Verdens økonomiske…

EUROPEEN SOSIAL FORUM

I November reiser Nina Skranefjell og Ole Pedersen fra Norges Sosiale Forum til Firenze for å delta på et Europeisk Sosialt Forum, i regi av WSF Italia. Her vil saker som kuttpolitikken i Europa stå høyt på agendaen. Fra 2002-2010 ble hvert andre år European Social Forum avholdt i en europeisk storby. WSF i Italia vil holde…