Omstridte handelsavtaler flytter makt bak lukkede dører

– Aller først vil jeg slå fast at Industri Energi Ungdom på ingen måte er i mot handelsavtaler. Tvert i mot, det er jo det vi lever av! Det vi er motstandere av, er avtaler som gjør at vi kan bli saksøkt av utenlandske selskaper for å innføre lover og regler som de mener kan…

Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK.

Frihet i flokk

– Hva er det fagbevegelsen, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen har gjort? De har skapt frihetens grunnmur. Disse har formet et samfunn hvor skole, utdanning og selvrealisering skal være for alle. Per Fugelli kommer til Globaliseringskonferansen og han har mye på hjertet.

Antirasister sidestilles med nynazister

Magnus Eriksson er idéhistoriker og tidligere redaksjonsmedlem i nettstedet Radikal Portal. Han kommer til Globaliseringskonferansen fredag 31 oktober. Der skal han diskutere hvordan antirasismen og antiekstremismen skiller seg fra hverandre, og farene ved å bytte det ene ut med det andre. Med ham kommer også Ervin Kohn, forstander i det Mosaiske trossamfunn og nestleder i…

Frihet fra kroppspress

Det er ikke lenger et spørsmål om kroppspress finnes. Det vet vi. Derfor er det på tide å snakke om hvem som er skyldig og hva som må gjøres.

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.

Sekstimersdagen – en frihetsreform?

Hensyn til miljø, bærekraft, likestilling og omsorg reiser på ny aktualiteten til sekstimersdagen. Gerd Liv Valla, Fremtiden i våre hender, Manifest Analyse og Kvinnefronten er enige om én ting: forbruksspiralen kan ikke fortsette i det uendelige og sekstimersdagen vil være et viktig virkemiddel.

Kultur er frihet!

I år har Globaliseringskonferansen flere gode kulturinnslag, både som del av stormøter og som egne forestillinger. Årets tema for konferansen er frihet, og flere av kulturinnslagene er knyttet til dette temaet.

Fredsnasjonen som blir rik på krig

I 2014 svingte vi flagget for å feire 200 år med demokrati. Samtidig ble det kjent at vi hadde inngått milliardkontrakter om salg av krigsmateriell til Oman. Vil 2015 bli året der vi endelig etterlever tittelen som fredsnasjon, og stanser all norsk eksport av krigsmateriell til diktaturer?

Den lokale klimaløsningen

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det er på tide å ta med klimakampen hjem. Hjem til Norge, og hjem til kommune- og fylkestingsvalget i september neste år.

Et friskt pust fra USA

Etter Occupy Wall Street, er Jacobin Magazine noe av det mest spennede på opposisjonell side som har kommet ifra USA. Med over 300 000 månedlige lesere på nett har de skapt en plattform for nye tanker til venstre for de etablerte partiene i USA.

Prisvinneren Drone på Globaliseringskonferansen

Drone er en film om bruk av ny droneteknologi i krig. Filmen laget av Flimmer film vant i går menneskerettsprisen og norsk dokumentarpris på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF). Det er en kompleks teknisk, etisk og filosofisk problemstilling bragt ned på bakkenivå. Globaliseringskonferansen skal vise en tv-versjon av filmen, som har blitt vist i en rekke europeiske…