Stormøte: handelsavtaler

Vi må beskytte lands rett til å bestemme over sin egen utvikling, og vi trenger mer transparens og informasjon om handelsavtaler som TTIP og TISA, mente talerne på Globaliseringskonferansens møte om handelsavtaler.

Umulig å bombe seg til fred

Norges Sosiale Forums samarbeid med “Den globale aksjonsdagen mot ISIS (IS)” på lørdag ble i VG kritisert av Bård Larsen i Civita. Militær intervensjon er verken den eneste eller beste løsningen for varig fred i Syria og Irak. Erfaringene med vestlige ledede militære intervensjoner i Midtøsten-regionen har verken ført til mindre terrorisme eller varig fred.

Sosial bevegelse mot ISIL

I dag møtte flere hundre mennesker opp på Youngstorvet for å markere motstand til ISIL. Sosiale bevegelser i Irak kjemper daglig en kamp for folks rettigheter, likestilling, ytringsfrihet og mot diskriminering av minoriteter – denne frihetskampen er det vårt ansvar i Norge å støtte.

Omstridte handelsavtaler flytter makt bak lukkede dører

– Aller først vil jeg slå fast at Industri Energi Ungdom på ingen måte er i mot handelsavtaler. Tvert i mot, det er jo det vi lever av! Det vi er motstandere av, er avtaler som gjør at vi kan bli saksøkt av utenlandske selskaper for å innføre lover og regler som de mener kan…

Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK.

Kontantutbetaling som bistand?

Man leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som egentlig trenger det. Enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til korrupte statsledere. Dette ønsker vi å bringe på banen.

Fredsnasjonen som blir rik på krig

I 2014 svingte vi flagget for å feire 200 år med demokrati. Samtidig ble det kjent at vi hadde inngått milliardkontrakter om salg av krigsmateriell til Oman. Vil 2015 bli året der vi endelig etterlever tittelen som fredsnasjon, og stanser all norsk eksport av krigsmateriell til diktaturer?

Prisvinneren Drone på Globaliseringskonferansen

Drone er en film om bruk av ny droneteknologi i krig. Filmen laget av Flimmer film vant i går menneskerettsprisen og norsk dokumentarpris på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF). Det er en kompleks teknisk, etisk og filosofisk problemstilling bragt ned på bakkenivå. Globaliseringskonferansen skal vise en tv-versjon av filmen, som har blitt vist i en rekke europeiske…

Hva er handelspolitikk?

–Handelsspørsmål er grunnleggende demokrati– og fordelingsspørsmål. De er derfor relevant for både de som er opptatt av fordeling mellom fattige og rike land, og de som er opptatt av hva som skjer i eget land med tanke på miljø og velferd.

Abort – med livet som innsats

Det er bedre for helsa å være rik enn fattig. Men ingen annen helsetjeneste enn provosert abort er et bedre eksempel på det. Prisen for å ikke ha et tilgjengelig, trygt og lovlig aborttilbud er 50 000 døde jenter og kvinner i året. 98 prosent av disse i utviklingsland. 4-5 millioner blir skadd årlig. Flere…