Folkeavstemning på feil premisser

I går ble det klart at  fredsavtalen som er fremforhandlet mellom FARC-geriljaen og Colombianske myndigheter ikke vil tre i kraft. Med knappest mulig margin stemte 50,2 prosent mot å godta avtalen i folkeavstemningen. Colombianere flest mangler kunnskap om innholdet i folkeavstemningen og fredsavtalen. Nei-siden fikk mange til å tro at et ja betydde at geriljagruppene…

Norges Sosiale Forum i Bagdad

Under tittelen “Rights and peace” møtes sivilsamfunnet i Irak denne uka for å skape fred gjennom sosiale reformer. Stine Østnor, Camilla Mevik og Ole Pedersen representerer Norges Sosiale Forum på konferansen i Bagdad. Vi er alle utrolig takknemlige for å få delta på Iraks sosiale forum. Til tross for de tydelige utfordringene Bagdad, og Irak…

Profitthensynets globalist

Kommersielle interesser bør ikke få legge premissene for internasjonalt samarbeid, slik NHO ønsker.  «Anti-globalistene bør ikke få legge premissene for internasjonalt samarbeid», sier Tore Myhre, avdelingsdirektør i NHO, i Dagbladet 19. september. Alle som ser med bekymring på prosessen og det mulige resultatet av TISA (Trade In Services Agreement), en av de mest omfattende og…